ಬ್ಲಾಗಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು

ನಾಟ್ಯ-ಸಂಗೀತ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ. ಯಾವುದೇ ಕಲೆಯಿರಲಿ ಅದರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಲೆ ಒಲಿಯಲಾರದು ಎಂಬುದು ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ. ಅಂಥಹ ಗುರುಗಳ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರಂತೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ?

ಕಲಾರಾಧಕರಿಗೆ, ಕಲೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದೇನೆ. ನನಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಹಾಗೂ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟದಾದ ಗುರುಕಾಣಿಕೆ.

ಆಂಗಿಕಂ ಭುವನಂ ಯಸ್ಯಃ ವಾಚಿಕಂ ಸರ್ವ ವಾಂಙ್ಮಯಂ
ಆಹಾರ್ಯಂ ಚಂದ್ರತಾರಾದಿತಂ ನಮಃ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಶಿವಂ ||

ಯಾವ ಶಿವನಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅಂಗವಾಗಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳೂ ವಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಭೂಷಣಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

|| ಓಂ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ||

****************************************************

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: